Договір оферти

Договір оферти

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://svitozar.com/ Продавці, які прагнуть здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://svitozar.com/, і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://svitozar.com/ , приймають умови цього Договору про наступне. 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://svitozar.com/ у відповідному розділі кнопки «Купити» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісний Замовлення і за невиконання умов цього Договору.
1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку «Купити», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним. 

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору. 

 1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://svitozar.com/ і застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб -сайті https://svitozar.com/ , спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям. 

«Акцепт» - - прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://svitozar.com/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і відправки Замовлення. 

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://svitozar.com/ розміщено пропозицію продавця. 

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://svitozar.com/ і мають намір придбати той чи інший Товар. 

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://svitozar.com/ мають намір його продати. 

«Замовлення» - належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://svitozar.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адреси продавцю. 

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором. 

«Істотний недолік Товару» - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин. 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://svitozar.com/ , а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші. 

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

 3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману. 

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України, і зобов'язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару. 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 

4.1. Продавець зобов'язаний: 

 • виконувати умови цього Договору
 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://svitozar.com/, оформленим замовленням і умов цього Договору; 
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі; 
 • повідомити покупця про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard , Visa , Visa Electron , Mastercard Electronic , Maestro шляхом інформування в даному договорі. 

4.2. Продавець має право: 
в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець: ФОП Кабатов Дмитро Вікторович  Інд.код 2871309239

р/р UA34 305299 00000 26001040119146  МФО 305299 АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
• або Суб'єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://svitozar.com/ Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

 1. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 

5.1. Покупець зобов'язаний:
своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://svitozar.com/; при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку,

переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. 

У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві. 

5.2. Покупець має право: 
оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://svitozar.com/ ; вимагати від продавця виконання умов цього Договору; на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard , Visa , Visa Electron , Mastercard Electronic , Maestro . 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб- сайту https://svitozar.com/ шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «Кошик», або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Веб- сайту https://svitozar.com/. 

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. 

 1. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://svitozar.com/ . Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору. 

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару. 

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами: 

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати). 

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару. 

3) Кредитною картою наступного типу: 

Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic

 1. Порядок вирішення спорів

8.1 Всі спірні питання, які можуть виникнути за цим Договором або в зв'язку з його виконанням Покупець і Продавець вирішують шляхом переговорів. Досудове порядок врегулювання спору є обов'язковим.

8.2 Всі спірні питання розглядаються за наявності письмової претензії, спрямованої цінним листом з описом вкладення та повідомленням про вручення засобами поштового зв'язку.

8.3 У випадку, якщо Покупець і Продавець не зможуть досягти згоди щодо спірних питань шляхом переговорів, ці питання підлягають вирішенню згідно з чинним законодавством України.

 1. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ І ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. Покупець надає свою згоду Продавцю на збір, обробку, накопичення, зберігання та використання своїх персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса, номер мобільного телефону, адресу та інші персональні дані), а також передачі їх третім особам виключно з метою та в рамках забезпечення Продавцем виконання обов'язків покладених на нього відповідно до умов даної оферти. Персональні дані Покупця обробляються відповідно до Закону України від 01 червня 2010 № 2297-VI «Про захист персональних даних». Персональні дані Покупців збираються виключно з метою виконання умов цієї оферти, дотримання норм в сфері регулювання податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського обліку та відносин у сфері реклами.

9.2. При здійсненні Замовлення на веб-сайті Покупець надає наступну інформацію: Прізвище, ім'я, по батькові, адреса електронної пошти, адреса доставки Замовлення, номер контактного телефону.

9.3. Продавець має право відправляти інформаційні, в тому числі рекламні повідомлення на електронну пошту і мобільний телефон Покупця з його згоди. Покупець має право відмовитися від отримання рекламної та іншої інформації без пояснення причин відмови, направивши письмову заяву про відмову від отримання рекламної та іншої інформації Продавцю за адресою, зазначено на веб-сайті. Сервісні повідомлення, що інформують Покупця про замовлення і етапи його обробки, відправляються автоматично і не можуть бути відхилені Покупцем.

9.4. Продавець має право використовувати технологію « Cookies ». « Cookies » не містять конфіденційну інформацію і не передаються третім особам.

9.5. Продавець може отримувати інформацію про IP-адресу відвідувачів сайту. Дана інформація не використовується для встановлення особистості відвідувача.

9.6. Продавець не несе відповідальності за відомості, надані Покупцем на Сайті в загально доступною формі.

9.7. Продавець має право здійснювати записи телефонних розмов з Покупцем, попередньо повідомивши Покупця про такий запис. При цьому Продавець зобов'язується: запобігати спробам несанкціонованого доступу до інформації, отриманої в ході телефонних переговорів, і / або передачу її третім особам, які не мають безпосереднього відношення до виконання Замовлень, відповідно до Закону України від 02.10.1992 року № 2657-XII «Про інформацію» .

 1. ДОДАТКОВІ УМОВИ

10.1. Продавець має право переуступати або яким-небудь іншим способом передавати свої права та обов'язки, що випливають з його відносин з Покупцем, третім особам.

10.2. Сайт може тимчасово частково або повністю недоступний в результаті проведення технічних, профілактичних чи інших робіт або з будь-яких інших причин технічного характеру.

10.3. З усіх питань, які не передбачені умовами даної оферти, Покупець і Продавець керуються чинним законодавством України.

10.4. Договір набуває чинності з моменту його акцепту цим Договором відповідно до п.1.4. і діє до моменту виконання Сторонами своїх зобов'язань в повному обсязі.

Продавець: Найменування: ФОП Кабатов Дмитро Вікторович Адреса: 09100 Київська обл. м.Біла Церква, вул. Грибоєдова 42 кв. 37 UA34 305299 00000 26001040119146 305299 АТ КБ "ПРИВАТБАНК". Телефон +380973978956, Email: shop@ svitozar.com